top of page

Psichoterapija taikoma vaikams ir paaugliams, kai egzistuoja ilgalaikės (užsitęsusios), kompleksinės problemos. Psichoterapijos metu vaikai ir paaugliai išmoksta suvokti savo sunkumus ir jausmus bei elgesio motyvus, atranda savo stipriąsias puses ir įgyja gebėjimų jomis naudotis, įveikia neigiamų patirčių bei traumų psichologinius padarinius, gali saugiai išbandyti įvairius tarpasmeninius elgesio modelius, naujus įsisenėjusių problemų ar konfliktų sprendimo būdus. Psichoterapija – tai kompleksinis procesas, kuris, laikui bėgant, sumažina simptomus, dėl kurių kreipiasi tėvai, suteikia vaikui supratimą apie save ir savo santykius su aplinkiniais bei pagerina vaiko kasdienį funkcionavimą ir gyvenimo kokybę. Psichoterapijos trukmė priklauso nuo problemų kompleksiškumo, ilgalaikiškumo ir sunkumo.

 

Centro specialisčių teikiamos psichoterapinės paslaugos yra supervizuojamos.

PSICHOTERAPIJA

bottom of page